Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

sentido

every morning
sentido
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
sentido
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawszystkodupa wszystkodupa
sentido
9774 32cc 390
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
6857 980b 390
sentido
sentido
8439 acc6 390
Reposted fromendorfines endorfines viawszystkodupa wszystkodupa
5996 cc6f 390
Reposted fromStarorchids Starorchids viawszystkodupa wszystkodupa
sentido
sentido
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawszystkodupa wszystkodupa

May 08 2017

7979 d996 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialalaland111 lalaland111
sentido
5727 b34f 390

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies vialalaland111 lalaland111
sentido
sentido
8882 5a0e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialalaland111 lalaland111
sentido
8559 7904 390
sentido
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawszystkodupa wszystkodupa
sentido

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl